EAS-da klublar

İbtidai məktəb

Rəqs (qızlar, oğlanlar 1-2), Rəqs (qızlar, oğlanlar 3-4)
Rəqs klubunun yaradılmasında əsas məqsəd şagirdləri Azərbaycan milli rəqsləri barədə məlumatlandırmaq, onların marağını bu sahəyə cəlb etmək və bacarıqlarını inkişaf etdirməkdir.

İncəsənət (1-2) İncəsənət (3-4)
Bu klubun yaradılmasında əsas məqsəd şagirdlərin rəsm bacarıqlarını aşkar etməkdir.

Oriqami (1-2)
Bu klubun yaradılmasında əsas məqsəd şagirdlərin vizual, əqli və əl bacarıqlarını inkişaf etdirməkdir.

Bədii oxu (1-2)
Bu klubun yaradılmasında əsas məqsəd oxu bacarıqlarını inkişaf etdirmək, şagirdlərə məntiqi anlayışlarını, yaradıcılıq və tənqidi bacarıqlarını təkmilləşdirməyə yardım etməkdir.

İngilis dramı (1-2), İngilis dramı (4-4)
Bu klubun yaradılmasında əsas məqsəd şagirdlərin ingilis dili biliklərini təkmilləşdirmək və onları müxtəlif tamaşalarla tanış etməkdir. Burada şagirdlərin aktyorluq bacarıqları aşkar edilir və inkişaf etdirilir.

Tikiş, əl işləri (muncuq) 1-2
Bu klubun yaradılmasında əsas məqsəd şagirdlərin əl işi bacarıqlarını inkişaf etdirmək və onların marağını cəlb etməkdir, eyni zamanda onların bu sahədə bacarıqlarını təkmilləşdirməyə və müxtəlif materiallardan (parça, iynə, rəngli saplar, muncuqlar) istifadə etməklə əl işləri hazırlamağı öyrənmələri üçün şərait yaratmaqdır.

Leqo (1-2), Leqo (3-4)
Bu klubun yaradılmasında əsas məqsəd şagirdləri öz təsəvvürləri və leqonun tələblərinə əsasən kompozisiyalar yaratmaq üçün onların motivasiyasını artırmaqdır.

Mozaika (kəsib, yapışdırmaq) 1-2
Bu klubun yaradılmasında əsas məqsəd maraqlı və gözəl əl işləri yaratmaq üçün şagirdlərin əl işi bacarıqlarını inkişaf etdirməkdir. Burada şagirdlər müxtəlif daş növləri barədə öyrənir və onlardan istifadə edərək əl işi nümunələri yaradırlar.

Oriqami (3-4)
Bu klubun yaradılmasında əsas məqsəd şagirdlərin vizual, əqli və əl bacarıqlarını inkişaf etdirməkdir.
Kino və ssenari, tamaşa 
Bu klubun yaradılmasında əsas məqsəd şagirdləri yerli və xarici filmlər ilə tanış etmək, filmlər baradə onlara daha çox məlumat vermək və özlərinin ssenari yazmaları üçün şərait yaratmaqdır.

Pazl, yumşaq fiqurlar (1-2)
Bu klubun yaradılmasında əsas məqsəd yumşaq fiqurlardan müxtəlif modellər düzəldərək şagirdlərin əl işi bacarıqlarını inkişaf etdirməkdir. Bundan əlavə, şagirdlər müəyyən hissələri birləşdirərək tam bir fiqur hazırlayırlar.

Tikiş işləri (muncuq) 3-4
Bu klubun yaradılmasında əsas məqsəd şagirdlərin əl işi bacarıqlarını inkişaf etdirmək, onların bu sahədə bacarıqlarını təkmilləşdirmək və müxtəlif materiallardan (parça, iynə, rəngli saplar, muncuqlar) istifadə etməklə əl işləri hazırlamağı öyrənmələri üçün şərait yaratmaqdır. Burada şagirdlər müxtəlif qaş növləri barədə öyrənir və onlardan istifadə edərək əl işi nümunələri yaradırlar.

Azərbaycan dili dramı, kino və ssenari, tamaşa (1-2)
Bu klubun yaradılmasında əsas məqsəd şagirdlərin marağını teatr və kinoya cəlb etməkdir, onları Azərbaycan teatr mədəniyyəti ilə tanış etmək və bu sahəyə həvəslərini artırmaqdır. Burada şagirdlərin bacarıqları aşkarlanır və təkmilləşdirilir.

Şahmat (1-2), şahmat (3-4)
Bu klubun yaradılmasında əsas məqsəd şagirdlərin şahmat bacarıqlarını inkişaf etdirmək, perspektivli şagirdləri aşkar etmək və onların məntiqi təfəkkürünü inkişaf etdirməkdir.

İspan dili klubu (3-4)
İspan dili klubunda şagirdlər ispan dilində orta səviyyədə danışmağı öyrənir. İlin sonuna qədər onlar bu səviyyədə danışmağı, anlamağı və oxumağı bacarırlar.

Dama (1-2), dama (3-4)
Bu klubun yaradılmasında əsas məqsəd şagirdlərin dama oynamaq bacarıqlarını inkişaf etdirmək, perspektivli şagirdləri aşkar etmək və onların məntiqi təfəkkürünü inkişaf etdirməkdir.

Rus dili dramı (1-2), Rus dili dramı (3-4)
Bu klubun yaradılmasında əsas məqsəd əsərin əsas ideyasını anlamaq, hekayə qəhrəmanlarının xüsusiyyətlərini bilmək, sözlərin tələffüzünü düzəltmək və söz ehtiyatını artırmaqdır.

Dizayn (3-4)
Bu klubun yaradılmasında əsas məqsəd şagirdləri interyer dizaynı barədə məlumatlandırmaq, onların bu sahədə maraqlarını formalaşdırmaq və əllə nümunələr yaratmaq üçün motivasiyalarını artırmaqdır.

Oxu (1-2)
Bu klubun yaradılmasında əsas məqsəd şagirdlərin oxu və danışıq bacarıqlarını inkişaf etdirmək, müxtəlif sözləri və söz birləşmələrini aydın şəkildə tələffüz etməyi öyrətməkdir.

Orta məktəb

Xalçaçılıq. Şagirdlərə qədim xalçaçılıq sənətinin sirləri öyrədilir. Şagirdlərin bədii və estetik zövqü formalaşır. Klubun işi məktəbdə təşkil olunan sərgilərində nümayiş etdirilir.

Dama. Klub, şagirdlərin məntiqi təfəkkürünün və idrak qabiliyyətinin inkişafına yardım edir. Yarımilin və ilin sonunda yarış təşkil edilir.

Şahmat. Klub, şagirdlərin məntiqi təfəkkürünün və idrak qabiliyyətinin inkişafına yardım edir. Yarımilin və ilin sonunda yarış təşkil edilir.

Danışıq. Klub, şagirdlərə ingilis dilində danışıq bacarıqlarını və dünyagörüşlərini təkmilləşdirməyə yardım edir. Hazırlanmış debat müzakirələri vasitəsilə hesabat verilir.

Mətbəx. Klub, şagirdləri milli və beynəlxalq mətbəxlə tanış edir və onların yemək mədəniyyətini inkişaf etdirir.

Rəqs. Azərbaycan xalq rəqsləri tədris olunur. Bu, çeviklik, özünəəminlik və liderlik xüsusiyyətlərini inkişaf etdirməyə yardım edir. Şagirdlər öz rəqs nömrələrini məktəbin müxtəlif tədbirlərində nümayiş etdirirlər.

Rəsm. Mövzular şagirdlərin yaş səiyysindən asılı olaraq seçilir. Bu, bədii-estetik zövqü, həmçinin, yaradıcı düşüncəni inkişaf etdirməyə yardım edir. Şəkillər məktəbdə və məktəbdən kənar sərgilərdə nümayiş etdirilir.

Əl işlləri (tikiş). Azərbaycanın qədim və muasir ornament və naxışları parça üzərində iynə və sapla tikilir. Klubun işi məktəbin sərgilərində nümayiş etdirilir.

Əl işləri (muncuq). Bu klub ibtidai məktəb şagirdləri üçün nəzərdə tutulub. Müxtəlif şəkillər muncuqlar vasitəsi ilə kağız və ya parça üzərinə həkk olunur. Şagirdlər bundan estetik zövq alır. Klubun işi məktəbin sərgilərində nümayiş etdirilir.

Ev tapşırıqları. Bu klub başqa klublara getməkdən imtina edən şagirdlərə təklif olunur. Heç bir klubu seçməyən şagirdlər müəllimin nəzarəti altında ev tapşırıqlarını edirlər, lakin onlar dərslərini fərdi şəkildə hazırlayırlar.

İnformatika. Burada klub vasitəsi ilə yeni proqramlar öyrədilir və kompyuter bacarıqları təkmilləşdirilir. Klub hesabatını kağız formatında olan təqdimatlar vasitəsi ilə verir.

Ebru. Şagirdlərə bu incəsənət növü öyrədilir. Onlar klubdan zövq alır və yaradıcı təfəkkürlərini inkişaf etdirir. Əl işləri məktəbin müxtəlif mərtəbələrində sərgilənir. Dörd həftə ərzində Türkiyədən gələn xüsusi müəllim bəzi klubları aparmış və onun dərsləri sayəsində şagirdlər “ebru”, qab rəngləmək, köynək üstündə şəkil, mozaika və digər bacarıqlara yiyələnmişlər.

Kino. Klub danışıq və təhlil bacarıqlarının inkişafı vasitəsi ilə köhnə filmləri izləmək imkanı yaradır.

Dulusçuluq. Azərbaycanın qədim incəsənətindən əlavə yeni üslubda olan saxsı formaların hazırlanması da burada öyrədilir. Dəyərlər milli maraq, zövq və fantaziya ilə aşılanır. Klubun işi məktəbdə sərgilənir.
Radio. Klub tamamilə sıfırdan başlayaraq inkişaf etmişdir. Bu klub, özünəəminlik və yaradıcılıq kimi xüsusiyyətlərin inkişafına yardım edir. Klubun verilişləri ayda iki dəfə məktəb daxilində və onlayn şəkildə təqdim olunur.

Kim? Harada? Nə vaxt?. Klub intellektual təfəkkür, çeviklik və özünə inam kimi xüsusiyyətlərin inkişafına yardım edir. Yekun şou müxtəlif komandalar arasında yarış formasında nümayiş etdirilir.

Dram klubu

Dram (Azərbaycan dili) Dram şagirdlərin yaş qruplarına, mədəniyyət, aktyorluq bacarıqları və danışıq vərdişlərinə əsasən qurulur. Tamaşalar məktəbin səhnəsində nümayiş etdirilir.

Dram (ingilis, rus dilləri) Dram şagirdlərin yaş qruplarına əsasən rus və ya ingilis dillərində qurulur. Xarici dil və aktyorluq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi ilə birgə danışıq vərdişləri də formalaşdırılır. Tamaşalar məktəbin səhnəsində nümayiş etdirilir.

Qeydiyyatdan keç logotype1