Erkən Təlim Mərkəzinin Açılış Günü

3 Sentyabr tarixində Erkən Təlim Mərkəzi qapılarını öz şagirdlərinin üzünə açdı. Mərkəzimizdə uşaqların bacarıq və qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək üçün yüksək ixtisaslı müəllim heyəti tərəfindən müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir. Biz mədəniyyətlərarası anlaşma və hörmət sayəsində daha yaxşı bir dünya quracaq şagirdlər yetişdirməyə çalışırıq.

Qeydiyyatdan keç logotype1
Qəbul paketi bell