Təhsil haqqı

2017-2018-ci tədris ili üçün Himayədarlar Şurasının təsdiq etdiyi təhsil haqları aşağıda verilmiş cədvəldəki kimidir:

Təhsil pilləsi Təhsil haqqı (milli istiqamət üzrə)     Təhsil haqqı (beynəlxalq istiqamət üzrə)
Erkən Təlim Mərkəzi  6500  AZN  
İbtidai təhsil (I-IV) 9500  AZN  
Orta təhsil üzrə siniflər: V-VIII 9500 AZN  11 000 AZN
Orta təhsil üzrə siniflər: IX-XI

10 250 AZN 

12 000 AZN 

1.    Təhsil haqqı ödənişinə 1 dəst məktəbli forması, dərsliklər, həmçinin məktəbin yeməkxanasında səhər və günorta yeməkləri daxildir. 

2.    Hər bir proqram üzrə ilkin depozit ödənişi ümumi təhsil haqqının 20%-ni təşkil edir. Depozit məktəbə qəbul barədə bildirişdən sonra 7 iş günü ərzində ödənilməlidir və bu, şagirdin məktəbdəki yerini təsdiq edir. Əgər təhsilini davam etdirən şagird iyun ayının 1-dək depoziti ödəməzsə, onun adı cari şagird siyahısından çıxarılacaqdır; əgər o bu tarixdən sonra EAS-da təhsilini davam etdirmək qərarını bildirərsə, bu zaman “yeni” şagird üçün nəzərdə tutulmuş daha yüksək təhsil haqqını ödəməlidir. 

3.    Ərizə ilə müraciət üçün ödəniş: Valideyn EAS-a qəbul ərizəsi ilə müraciət etdikdə, şagirdin imtahanda iştirakından əvvəl, geri qaytarılmayan 20 manat məbləğində ödəniş etməlidir. Avtobus xidməti üçün ödəniş: Valideyn övladının il ərzində məktəbin avtobus xidmətindən istifadə etməsini arzu edərsə, ödəniş məbləği nəqliyyat şöbəsinin müəyyənləşdirdiyi cədvələ uyğun olacaqdır. 

4.    Təhsil haqqının ödənişi üzrə vaxt cədvəli: Təhsil haqqı birdəfəlik və ya dörd hissə ilə ödənilə bilər. Depozit ödənildikdən sonra qalan məbləğ ödəniş üçün üç hissəyə bölünəcək. Ümumi təhsil haqqı ödənişinin 30%-ni 5 sentyabr, ümumi təhsil haqqı ödənişinin 20%-ni 30 yanvar və ümumi təhsil haqqı ödənişinin 30%-ni isə 30 mart tarixinə qədər həyata keçirmək lazımdır. Əgər valideyn dərs ili üçün təhsil haqqını tam şəkildə ödəməyi seçərsə, ödəniş əvvəlki illərdən məktəbdə təhsil alan şagirdlər üçün iyun ayının 1-dək və yeni şagirdlər üçün isə ilkin depozit ödənişi ilə birlikdə yeddi gün müddətində edildiyi təqdirdə, ona ümumi məbləğin 3%-i həcmində güzəşt edilir.

5.    Gecikdirilmiş ödənişlər: Təhsil haqqı üzrə ödəniş borcu olan valideynlərə ödənilməyən qalıq məbləğ üzrə bəzi maliyyə dəyişiklikləri edilə bilər. Maliyyə yardımı alan şagirdlər bilməlidirlər ki, təhsil haqqı ödənişində gecikmələr gələcəkdə onların maliyyə yardımı almaq imkanına təsir edə bilər. Əgər valideyn dərs ilinin ilk gününədək 20% depoziti və təhsil haqqının birinci hissəsinin ödənişini etməzsə, onun övladı məktəbin şagird siyahısından çıxarılacaq və ona dərsə gəlməyə icazə verilməyəcəkdir. Əgər təhsil haqqının 70%-i fevral ayının 1-dək ödənilməzsə, şagirdə dərsdə iştirak etməyə icazə verilməyəcəkdir. 

6.    Məktəbə gec qəbul olunma üzrə siyasət: Əgər şagird məktəbə I yarımil ərzində qəbul edilərsə, depozit və 30%-lik təhsil haqqı ödənişini dərhal, ödənişin digər 50%-i isə ödəniş cədvəlinə uyğun olaraq həyata keçirilməlidir. Əgər şagird məktəbə II yarımildə qəbul edilərsə, təhsil haqqının 50%-i qəbuldan dərhal sonra ödəməlidir. 

7.    Şagirdin məktəbdən erkən çıxması ilə bağlı ödənişin geri qaytarılmasına dair siyasət: Əgər şagird avqust ayının 1-dək məktəbdən çıxarsa, depozitin tam məbləği geri qaytarılacaq. Əgər şagird bu tarixdən sonra məktəbdən çıxarsa, depozitin heç bir hissəsi geri qaytarılmayacaq. Bu siyasət üzrə heç bir istisna nəzərdə tutulmur. Əgər məktəbə yeni qəbul edilmiş şagird təhsil haqqının tam məbləğini (depozitdən əlavə) ödəyərsə və şagirdin məktəbdən çıxışı 5 oktyabr tarixində, yaxud ondan əvvəl baş verərsə, depozit ödənişindən əlavə edilən ödənişin 70%-i geri qaytarılacaq; əgər şagird 20 dekabr tarixindən əvvəl məktəbdən çıxarsa, depozit ödənişindən əlavə edilən ödənişin 50%-i geri qaytarılacaqdır. Şagirdin məktəbdən çıxışı bu tarixdən sonra baş verdiyi təqdirdə ödənilən məbləğ geri qaytarılmayacaq və valideyn təhsil haqqının tam məbləğini məktəbə ödəməli olacaqdır. Bu siyasətlə əlaqədar heç bir istisna nəzərdə tutulmur. Eyni zamanda qeyd edilməlidir ki, əgər şagird məktəbdən davranışı ilə bağlı səbəbdən çıxarılarsa, bu zaman ödənilən təhsil haqqının heç bir hissəsi geri qaytarılmır. 

8.    Qardaş/bacı ilə bağlı güzəşt: Eyni ailədən iki uşaq olduqda, EAS-da  ikinci uşağın təhsil haqqına 20% güzəşt edilir. Bu güzəşt təhsil haqqı az olan şagird üçün tətbiq edilir. Eyni ailədən gələn üçüncü uşaq üçün eyni əsaslarla 10%-lik güzəşt nəzərdə tutulmuşdur. Nəzərə almaq lazımdır ki, Erkən Təlim Mərkəzinə qəbul edilən uşaqlar üçün eyni ailədən olmaları ilə bağlı heç bir güzəşt həyata keçirilmir. 

9.    Maliyyə yardımı: Himayədarlar Şurası yüksək təhsil nəticələri göstərən, lakin ailəsinin maliyyə çətinlikləri olan məktəbin hazırki şagirdlərini dəstəkləmək üçün Maliyyə Yardımı Proqramını həyata keçirir. Maliyyə Yardımı ilə maraqlanan valideynlər məktəbin internet səhifəsindən və ya məktəbin qəbul şöbəsindən məlumat əldə edə bilərlər. Bu zaman valideynlər ərizələrin baxılması üçün sənədləşdirilmiş maliyyə bəyannaməsini qəbul şöbəsinə təqdim etməlidirlər. Təsdiqlənmi ərizələr daha sonra məktəb tərəfindən baxılacaq və şagirdin təhsil və davranışı barədə rəylər nəzərdən keçiriləcəkdir. Maliyyə yardımı üzrə qrantlar əksər hallarda daha çox şagirdin bu yardım fondundan yararlanması baxımından təhsil haqqının müəyyən hissəsi üçün veriləcəkdir. 

10.    İtirilmiş, oğurlanmış və ya zərər vurulmuş məktəb əmlakı: Əgər şagird məktəb tərəfindən ona verilmiş dərslik, kitabxana vəsaiti, yaxud iPad və ya kompüter kimi maddi vəsaitləri itirərsə və ya onlara ziyan vurarsa, valideynlər itirilmiş və ya ziyan vurulmuş əşyanın dəyərinin əvəzini ödəməlidirlər. 

11.    Valideynlər bilməlidirlər ki, şagirdin hər hansı sinifdə yerləşdirilməsi və ya şagirdin müəyyən sinfə, yaxud müəllimə təyin olunması məktəbin hər bir təhsil bölməsi üzrə direktorun müstəsna səlahiyyəti çərçivəsindədir. Bu, həmçinin orta təhsil bölməsində, məsələn, Beynəlxalq Bakalavriatın Diplom Proqramına şagirdin ayrı-ayrı fənlərə təyin edilməsinə də şamil edilir.

Qeydiyyatdan keç logotype1