Məktəbəqədər proqramı (kiçik yaşlılar üçün tədris mərkəzi)

Avropa Azərbaycan Məktəbində Azərbaycan təlim standartlarını və Beynəlxalq Bakalavriatın Erkən Təlim Proqramını özündə birləşdirən Erkən Təlim Mərkəzi fəaliyyət göstərir. Bu, uşaqlara onların məktəbə uğurlu şəkildə hazırlığına yardım edən ictimai, emosional, mədəni və elmi bilikləri əldə etmələrinə təkan verir.
Erkən Təlim Mərkəzi müvafiq qəbul ilinin sentyabr ayının 15-nə qədər 5 yaşına keçmiş uşaqları qəbul edir.
Erkən Təlim Mərkəzi Avropa Azərbaycan Məktəbinin istifadə etdiyi təqvim əsasında fəaliyyət göstərir.
Erkən Təlim Mərkəzinin iş saatı 8:15-dən 16:00-a qədərdir.
Uşaqlar üçün dərs günü eyni qaydada, yəni 4 yaşlılar üçün saat 14:00-da və 5 yaşlılar üçün saat 15:00-da başa çatacaqdır.
Oyun əsaslı təlim fəaliyyətləri ilə birgə, uşaqlar qəlyanaltı və naharla təmin edilir, qapalı və açıq havada keçirilən oyunlar oynayırlar.
EAS-nin 4 yaşından 5 yaşınadək uşaqlar üçün Erkən Təlim Mərkəzinin inşası üçün məqsədli planları vardır.

Şöbələr və fənlər

Avropa Azərbaycan Məktəbində şagirdlər bazar ertəsindən şənbə gününə qədər olmaqla həftənin 5 günü dərslərdə iştirak edirlər. Dərslər altı müxtəlif fənn sahəsindən ibarətdir:
• Dil və ədəbiyyat (Azərbaycan, ingilis və rus dilləri)
• Riyaziyyat
• Təbiət elmləri
• İctimai elmlər (Həyat bilgisi, tarix, coğrafiya, konstitusiya, iqtisadiyyat, biznesin idarə olunması)
• Texnologiya (Kompüter və informatika)
• Təsviri incəsənət (Musiqi və vizual incəsənət)
• Bədən tərbiyəsi (o cümlədən, Orta təhsil pilləsində Hərbi hazırlıq)
• Kitabxana və Media

Avropa Azərbaycan Məktəbində şagirdlərə Sosial və Emosional Bacarıqlar, erkən Oxu və Yazı bacarıqları və Sayma bacarıqlarının öyrədilməsinə xüsusi diqqət yetirilir. Bu proqram üzrə təlim Beynəlxalq Bakalavriat Təşkilatının İbtidai təhsil pilləsi üzrə proqramına daxil edilmiş Fənlərarası Tədqiqat Mövzuları ətrafında təşkil edilir. Avropa Azərbaycan Məktəbi Beynəlxalq Bakalavriat Təşkilatının bu proqramını həyata keçirən üzvlər sırasındadır (www.ibo.org/pyp səhifəsinə baxın).
Avropa Azərbaycan Məktəbində 5 yaşı tamam olan şagirdlər Azərbaycan və ingilis dillərində oxumağı və yazmağı bacarırlar. Erkən Təlim Mərkəzinin əhatə etdiyi təhsil illərində şagirdlərdə Oxu-Yazı və Sayma bacarıqları üzrə möhkəm baza formalaşır. Şagirdlər ətraflarındakı aləmə hər şeyi öyrənmək həvəsi ilə reaksiya vermək üçün anlayış və biliyə malik olur, eyni zamanda, problemlərin həlli yollarını tapacaqlarına inanırlar. Onlar həvəslə öyrənirlər və EAS-nin ibtidai təhsil pilləsi üzrə daha rəsmiləşdirilmiş proqramına hazırdırlar.
EAS-nin Erkən Təlim Mərkəzi proqramı Beynəlxalq Bakalavriatın İbtidai Təhsil Proqramının (PYP) birinci mərhələsini təşkil edir və dörd və beş yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Erkən yaş dövründə tədris və təlim kiçik yaşlı uşaqların təhsil, intellektual, sosial, fiziki, və emosional inkişafını təmin etmək məqsədi daşıyır. Bu proqram IB Şagirdinin Təsvirinə uyğun olaraq, beynəlxalq səviyyəli düşüncə tərzi və güclü şəxsi dəyərlər də daxil olmaqla, müxtəlif xüsusiyyətlər aşılamağa yönəldilmişdir. Bizim Erkən Təlim Mərkəzində tədris və təlim ikidilli prinsip əsasında həyata keçirilir və şagirdlərə ibtidai məktəbə daxil olmaq üçün mükəmməl hazırlıq verilir.
Şagirdləri yaşına uyğun şəkildə ibtidai məktəbin digər sinif səviyyələrində olduğu kimi, fənlərarası tədqiqat mövzuları vasitəsilə yerli və qlobal səviyyələrdə əhəmiyyət kəsb edən məsələlərlə tanış etməklə yanaşı, erkən yaş dövründə ibtidai təhsil proqramı oxu-yazı, riyaziyyat fənləri üzrə əsas bacarıqların inkişaf etdirilməsi ilə də məşgul olur. İbtidai təhsil pilləsində digər sinif səviyyələrindən fərqli olaraq, erkən yaş dövründə altı deyil, ildə yalnız dörd fənlərarası tədqiqat mövzusunun öyrədilməsi tələb olunur.

Qeydiyyatdan keç logotype1