Orta Məktəb proqramı

EAS-ın orta məktəbi V-XI sinif şagirdləri üçün mürəkkəb və iki dildə həyata keçirilən təhsil proqramını təklif edir. Bu, Bakı şəhərində Azərbaycanın yüksək səviyyəli təhsil işçiləri və inzibatçıları ilə dünyanın bir çox ingilis dilli ölklərinin Qərb rəhbər işçiləri, müəllimləri və mütəxəsisslərindən ibarət olan işçi heyətinin fəaliyyət göstərməsi ilə həm Azərbaycan, həm də Qərb kurikulumlarının ən qabaqcıl standartlarını özündə birləşdirir.
V-IX siniflərdə şagirdlər nları X-XI siniflərdə Beynəlxalq Bakalavriat Proqramının (http://www.ibo.org) dərslərini keçməyə hazırlamaq üçün fənləri həm Azərbaycan, həm də ingilis dillərində keçirlər. Proqramın məqsədi dərin və geniş biliyi olan, fiziki, intellektual, emosional və etik cəhətdən müvəffəqiyyətlə inkişaf edən şagirdlər yetişdirməkdir. Ən son təhsil texnologiyaları ilə yanaşı müasir təbiət fənləri laboratoriyaları, təsviri incəsənət emalatxanaları və idman zallarının olması EAS-ı Bakının ən müasir təhsil müəsisələrindən birinə çevirmişdir.
Sinifdaxili təlimdən başqa şagirdlərin "Sinifdən kənar həftə" proqramı çərçivəsində araşdırma aparmaq üçün Bakıdan kənar rayonlara getmək imkanları da vardır. Bu həftə ərzində onlar zəngin tarixi və mədəni kökləri olan, sürətlə dəyişən ölkə hüdudlarında öz rollarını kəşf edəcəklər.
EAS-ın fərqliliyini təmin edən proqramları və əməkdaşları haqqında məlumat əldə etmək üçün Sizi orta məktəb binasının yeni korpusuna dəvət edirik.
Şöbələr və fənlər
Avropa Azərbaycan Məktəbində şagirdlər bazar ertəsindən şənbə gününə qədər olmaqla həftənin 5 günü dərslərdə iştirak edirlər. Dərslər altı müxtəlif fənn sahəsindən ibarətdir:
• Dil və ədəbiyyat (Azərbaycan, ingilis və rus dilləri)
• Riyaziyyat
• Təbiət elmləri
• İctimai elmlər (Həyat bilgisi, tarix, coğrafiya, konstitusiya, iqtisadiyyat, biznesin idarə olunması)
• Texnologiya (Kompüter və informatika)
• Təsviri incəsənət (Musiqi və vizual incəsənət)
• Bədən tərbiyəsi (o cümlədən, Orta təhsil pilləsində Hərbi hazırlıq)
• Kitabxana və Media
 
Avropa Azərbaycan Məktəbində orta təhsil pilləsi üzrə təhsil alan 5-11-ci sinif şagirdləri gündəlik olaraq səkkiz dərsdə iştirak edirlər. Bəzi fənlər hər gün, bəziləri isə həftə ərzində 2, 3 və ya 4 dəfə keçirilir. Fənlər mütəxəssislər tərəfindən tədris olunur.
 prosesi Azərbaycanın Milli Kurikulum Standartları, həmçinin Beynəlxalq Bakalavriat Diplom
Proqramını (BBDP) davam etdirmək istəyən 10-11-ci sinif şagirdlərinə kömək məqsədilə əlavə edilmiş Beynəlxalq Kurikulum Standartları əsasında aparılır.
Azərbaycan dili və ədəbiyyatı, həmçinin Azərbaycan tarixi, konstitusiya və hərbi hazırlıq dərsləri Azərbaycan dilində keçirilir. Bu fənlər şagirdlərə Azərbaycanın ədəbiyyatı və tarixi, ölkənin insanları, coğrafiyası və iqtisadiyatını daha yaxından tanımaları məqsədilə tədris olunur. Şagirdlər əvvəlki təcrübələri müqayisə və təhlil edir, daha sonra onların ölkənin gələcəyinə və onun dünya iqtisadiyyatındakı yerinə necə təsir etdiyi barədə müzakirə aparırlar. Bu fənn sahələri üzrə keçirilən dərslər Azərbaycanın gələcək nəsillərinə həm idarəetmə, həm də biznes sahəsində rəhbərlik edəcək və onları istiqamətləndirəcək yüksək təhsilli Azərbaycan vətəndaşlarının hazırlanması məqsədi daşıyır. Beynəlxalq Bakalavriat Diplom Proqramını seçmiş şagirdlərin həmçinin, 3-cü qrupda ictimai elmlər üzrə təklif olunan biznes və idarəetmə dərsini seçmək imkanı var.
Təbiət elmləri (biologiya, kimya və fizika) və Riyaziyyat fənninin tədrisi şagirdlərin ingilis dilində bilik səviyyəsindən asılı olaraq, Azərbaycan və ingilis dillərində təklif olunur. Yenicə inşa edilmiş yüksək texniki avadanlıqlara malik laboratoriyalar xüsusilə, biologiya, kimya və fizika fənləri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Riyaziyyat/iqtisadiyyat, riyaziyyat/texnologiya və təbiət elmləri üzrə universitetlərə daxil olmaq istəyən şagirdlər üçün ixtisas kursları üzrə geniş siniflər mövcuddur. Beynəlxalq Bakalavriat Diplom Proqramını seçmiş 10-11-ci sinif şagirdlərinə İnformatika fənni 4-cü qrupda təklif olunur.
İngilis dili dərsləri gündəlik tədris olunur və şagirdlərə ingilis dilində pedaqoji səviyyədə oxumaq, yazmaq və danışmaq bacarıqları öyrədilir. Şagirdlərin ingilis dilində bilik səviyyəsini müəyyən etmək və qiymətləndirmək üçün biz xarici dil üzrə bilik səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi üçün Ümumavropa Meyarlarından (http://www.cambridgeenglish.org/cefr/) istifadə edirik. Şagirdlər həmçinin, müxtəlif ədəbi janrlarda klassik və müasir müəlliflərin əsərlərini əhatə edən ingilis ədəbiyyatını da öyrənirlər.
Rus dili 5-9-cu siniflərdə xarici dil kimi həftədə 2 dəfə keçirilir. Şagirdlər rus dilinin qrammatikası, rus ədəbiyyatı və mədəniyyətini öyrənirlər. Beynəlxalq Bakalavriat Diplom Proqramını seçən şagirdlərə rus dilinin tədrisi İkinci Dil Qrupu kimi Başlanğıc səviyyədə təklif olunur.
Orta təhsil pilləsinin 5-9-cu siniflərdə oxuyan şagirdlərə hər həftə musiqi və vizual İncəsənət dərsləri keçirilir. İlboyu keçirilən xüsusi festivallar və bayram tədbirləri zamanı musiqi sahəsində ifalar və incəsənət işlərinin nümayişi şagirdlərə məktəb ictimaiyyəti ilə, həmçinin məktəb xaricində öz istedadlarını bölüşmək imkanı verir.
Texniki avadanlıqlar Avropa Azərbaycan Məktəbində bütün fənn sahələri üzrə kurikuluma daxil edilmişdir. Məktəbdə müasir kompüter laboratoriyası və iPadlər, planşetlər və MakBook-lardan ibarət çoxsaylı mobil laboratoriya avadanlıqları mövcuddur. Şagird və müəllimlər təlim prosesində bir-biri ilə əlaqə saxlamaq, araşdırma aparmaq, məlumat vermək və əməkdaşlıq etmək, həmçinin "rəqəmsal vətəndaşlıq" modelinin yaradılması məqsədilə texniki avadanlıqlardan istifadə edirlər.
Aşağıdakı cədvəl 9-11-ci sinif şagirdləri üçün dərslər üzrə seçim proqramını əks etdirir:

Fənn

Həftə ərzində dərs saatlarının sayı

9-cu sinif üzrə komponentlər

10-11-ci siniflərdə test hazırlığı proqramları

Humanitar fənlər

Riyaz/ iqtis.

Riyaz/ texn.

Təbiət elmləri

Azərbaycan dili 6 6 6 5 6
Azərbaycan ədəbiyyatı 0 6 1 1 1
İngilis dili 8 8 8 8 4
Rus dili 2 0 0 0 0
Riyaziyyat 6 6 10 10 6
İnformatika 1 0 0 0 0
Azərbaycan tarixi 3 5 5 1 1
Ümumi tarix 1 5 1 1 1
İqtisadiyyat 0 0 1 0 0
Coğrafiya 2 1 5 1 1
Kimya 2 2 1 5 6
Biologiya 2 2 1 1 7
Fizika 3 2 1 7 7
Hərbi hazırlıq 0 1 1 1 1
Bədən tərbiyəsi 2 2 2 2 2
İnsan və cəmiyyət 1 1 1 1 1
Təsviri incəsənət 1 0 0 0 0
CƏMİ 40 44 44 44 44

Beynəlxalq Bakalavriat Diplomu üçün namizədlər 6 fənn sahəsində kurs işini bitirməli və imtahandan keçməlidirlər. Bu seçilmiş kurslar 10-11-ci siniflərdə iki il müddətinə ardıcıl olaraq öyrənilir.

Fənn sahəsi Avropa Azərbaycan Məktəbində təklif olunan seçimlər
1-ci Qrup: Dil və Ədəbiyyatın öyrənilməsi · Azərbaycan dili və ədəbiyyatı · İngilis dili və ədəbiyyatı A
2-ci Qrup: Dilin mənimsənilməsi · İngilis dili B · rus dili B (Standart)
3-cü Qrup: Fərdlər və Cəmiyyətlər · Biznes və idarəetmə · Azərbaycan dilində ictimai elmlər
4-cü Qrup: Təbiət elmləri · Biologiya · kimya · fizika · informatika
5-ci Qrup: Riyaziyyat · Riyaziyyat (Standart)
6-cı Qrup: Seçimə görə əlavə fənlər · 2, 3 və ya 4-cü qrup fənləri üzrə əlavə qrup

Şagirdlər bu qruplardan hər birindən bir fənn kursu seçməlidirlər. Şagirdlər altı kursdan üçünü daha yüksək səviyyədə, qalan kursları isə standart səviyyədə bitirməlidir. Beynəlxalq Bakalavriat Diplomuna namizəd olmayan şagirdlər Diplom Proqramı kursunu seçmiş şagird kimi istənilən Beynəlxalq Bakalavriat kursu üzrə imtahan verə bilərlər.
Əlavə olaraq, Beynəlxalq Bakalavriat Təşkilatı Beynəlxalq Bakalavriat Diplomu üçün namizədlərin aşağıdakı tələbləri yerinə yetirməsini tələb edir:
Yaradıcılıq, Fəaliyyət, Xidmət (CAS) - CAS Beynəlxalq Bakalavriat Diplomunun şagirdlərə eksperimental təlim imkanları verən əsas hissəsidir. Şagirdlərin CAS-ın üç xarakterik sahəsini əks etdirən genişçeşidli fəaliyyətlər üzrə müxtəlif layihələrdə iştirak edəcəyi gözlənilir. Şagirdlərin bu fəaliyyətlərdə iştirakı minimum 150 saata bərabər olacaqdır və sənədləşdirilərək şagirdlərin CAS üzrə qovluqlarında saxlanılacaqdır.
Bilik nəzəriyyəsi (TOK) - Bu kursun Beynəlxalq Bakalavriat Diplomuna bütün namizədlərə tətbiqi tələb olunur və hər proqram ilində bir semestr ərzində keçirilməlidir. Bu kurs şagirdlərə konsepsiya və arqumentlərin təhlili vasitəsilə özlərinin və başqalarının bilikləri haqqında zəruri məlumatlara yiyələnmək imkanı və eyni zamanda, subyektiv qiymətləndirmə üçün əsas verir. Qiymətləndirmə beynəlxalq müəllimlərin qiymət şkalası əsasında qiymətləndirdiyi esse və yerli müəllimlərin qiymətləndirdiyi təqdimat əsasında aparılır.
Genişləndirilmiş esse - Şagirdlər seçdikləri mövzuda 4000 sözdən ibarət tədqiqat işi yazmalıdırlar. Essenin yazılışının müstəqil öhdəlik olmasına baxmayaraq, Beynəlxalq Bakalavriat İdarəsi tərəfindən təlimatlar, essenin müxtəlif mərhələlərdə yazılması üçün son möhlət tarixi verilir, həmçinin məsləhətçi təyin olunur.
IB-nin Diplom Proqramı şagirdləri universitetdə və ondan sonrakı həyatda müvəffəqiyyət qazanmağa hazırlayan, yekun imtahanı olan, təhsil üzrə bacarıqları sınayan və müvafiq şəkildə uyğunlaşdırılmış təhsil proqramı kimi təşkil olunmuşdur. Bu proqram iki il müddətində tədris edilir və dünyanın aparıcı universitetləri (http://www.ibo.org/diploma/) tərəfindən tanınır və hörmət edilir. Altı qrupun hər birindən bir fənn öyrənməklə yanaşı, şagirdlər geniş esse yazır, 150 saatı əhatə edən dərsdənkənar fəaliyyətlərdə (CAS) iştirak edir və Bilik Nəzəriyyəsini (TOK) öyrənirlər.

Qeydiyyatdan keç logotype1