Menü ilə tanış olmaq (İbtidai məktəb)

Menü ilə tanış olmaq (Orta məktəb)

Avropa Azərbaycan Məktəbində bütün şagird və işçi heyətinə həm səhər, həm də nahar yeməyini təmin edən tam işçi heyəti ilə fəaliyyət göstərən mətəx və yeməkxana vardır.