IB sinifi daxilidə

Onlayn Kurikulum Mərkəzi

Təlim təcrübəsi üzrə IB jurnalı
Login: eas
Password: Avropa1415

Managebac

EAS müəllimləri üçün ümumi linklər

InThinking fənlər üzrə səhifələr

Noodle Tools
login: easbaku
pwd: easbaku

BMT modeli

Əvvəlki IB imtahanları üzrə sənədlər

EAS kitabxanası

IB TV

Şagirdlərin öyrənməsi haqqında sorğu

Dinləmə üzrə testlər